Cẩm nang
Boss Sát Thủ
09/07/2018

Người chơi đạt level 14 đến gặp NPC Liệp Sát để nhận nhiệm vụ diệt Boss Sát Thủ

Mỗi ngày sẽ có 3 lần diệt Boss miễn phí. Hết số lần miễn phí sẽ phải mua bằng Ngân Bảo. Mỗi lượt đánh cách nhau 15 phút

Dựa vào số sao của Boss và số lần đánh để kết thúc Boss mà phần thưởng nhận được sẽ nhiều hoặc ít

 
Điều khoản sử dụng
Bản quyền @Bachtuocso - Giấy phép số : 0012452336
Tầng 2 Tòa nhà SISC 27-29 Đường 9A KDC Trung Sơn - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh