Sự kiện
Báo Danh Nhận Thưởng
06/07/2018

Tại giao diện chính chọn mục "Quà Online" , sau đó chọn mục "Báo Danh"

 • Người chơi sẽ nhận được các phần quà báo danh đăng nhập theo ngày.
 • Mỗi ngày tương ứng với một phần quà với mức độ quý hiếm tăng dần.
 • Người chơi có thể dùng ngân bảo để nhận bù vào ngày hôm sau nếu chưa báo danh ngày hôm trước.

 • Ngân nguyên bảo 
 • Mảnh Thái Văn Cơ 
 • Linh Đan cấp 3 
 • Hoạt Khí Tán
 • Vàng
 • Khí Linh
 • Rương Võ Hồn Lục
 • Túi Ngọc Lớn
 • Huyền Tinh 5

- Và rất nhiều vật phẩm khác có giá trị.

 
Điều khoản sử dụng
Bản quyền @Bachtuocso - Giấy phép số : 0012452336
Tầng 2 Tòa nhà SISC 27-29 Đường 9A KDC Trung Sơn - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh