Sự kiện
Thăng Cấp Nhận Quà
06/07/2018

Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt mức level theo yêu cầu sẽ nhận thưởng. (Lưu ý: Chỉ áp dụng cho nhân vật chưa từng tham gia nhận quà của Event Tăng Cấp Nhận Thưởng) Đạt cấp càng cao người chơi sẽ càng nhận được phẩn thưởng hấp dẫn.

 • Tại giao diện chính chọn mục "Sự Kiện"

 • Tiếp theo chọn mục "Thăng Cấp Nhận Quà"

 • Phần thưởng khi đạt cấp yêu cầu

 • Đạt Cấp 10 
  • Ngân nguyên bảo x 50
  • Hoạt Khí Tán (120) x 1
  • Huyền Tinh 1 x 5
  • Huyền Tinh 2 x 5
  • Linh Đan cấp 2 x 10
  • Càn Quét Lệnh x 50
  • Mảnh Thái Văn Cơ x 5
  • Khí Linh x 20
 • Đạt Cấp 15
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • Hoạt Khí Tán (120) x 2
  • Huyền Tinh 2 x 5
  • Huyền Tinh 3 x 5
  • Linh Đan cấp 3 x 10
  • Càn Quét Lệnh x 60
  • Mảnh Thái Văn Cơ x 5
  • Khí Linh x 3
 • Đạt Cấp 20
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • Hoạt Khí Tán (120) x 3
  • Huyền Tinh 2 x 10
  • Huyền Tinh 3 x 5
  • Linh Đan cấp 3 x 15
  • Càn Quét Lệnh x 80
  • Khí Linh x 40
  • Túi Ngọc vừa x 2
 • Đạt Cấp 25
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 100000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 3
  • Huyền Tinh 2 x 15
  • Huyền Tinh 3 x 10
  • Linh Đan cấp 3 x 10
  • Càn Quét Lệnh x 80
  • Khí Linh x 40
 • Đạt Cấp 30
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 200000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 3
  • Huyền Tinh 3 x 10
  • Huyền Tinh 4 x 5
  • Linh Đan cấp 3 x 15
  • Càn Quét Lệnh x 80
  • Khí Linh x 45
 • Đạt Cấp 35
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 200000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 4
  • Huyền Tinh 3 x 10
  • Huyền Tinh 4 x 10
  • Linh Đan cấp 3 x 20
  • Càn Quét Lệnh x 50
  • Khí Linh x 50
 • Đạt Cấp 40
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 300000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 4
  • Huyền Tinh 3 x 15
  • Huyền Tinh 4 x 10
  • Linh Đan cấp 3 x 25
  • Càn Quét Lệnh x 100
  • Khí Linh x 60
 • Đạt Cấp 45
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 300000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 4 
  • Huyền Tinh 3 x 15
  • Huyền Tinh 4 x 15
  • Linh Đan cấp 3 x 30
  • Càn Quét Lệnh x 100
  • Khí Linh x 60
 • Đạt Cấp 50
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 400000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 5
  • Huyền Tinh 4 x 15
  • Huyền Tinh 5 x 5
  • Linh Đan cấp 3 x 35
  • Càn Quét Lệnh x 100
  • Khí Linh x 70
 • Đạt Cấp 55
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 500000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 5
  • Huyền Tinh 4 x 15
  • Huyền Tinh 5 x 10
  • Linh Đan cấp 3 x 40
  • Càn Quét Lệnh x 150
  • Khí Linh x 100
 • Đạt Cấp 60
  • (Ngân nguyên bảo) x 100
  • (Vàng) x 500000
  • Hoạt Khí Tán (120) x 6
  • Huyền Tinh 4 x 20
  • Huyền Tinh 5 x 11
  • Linh Đan cấp 3 x 50
  • Càn Quét Lệnh x 150
  • Khí Linh x 120
 
Điều khoản sử dụng
Bản quyền @Bachtuocso - Giấy phép số : 0012452336
Tầng 2 Tòa nhà SISC 27-29 Đường 9A KDC Trung Sơn - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh