Sự kiện
Đạt Mốc Lực Chiến
06/07/2018

Tăng lực chiến các nhân vật trong đội hình đạt đủ điều kiện có thể nhận quà hấp dẫn

 • Tại giao diện chính chọn mục "Sự Kiện"

 • Sau đó chọn mục "Đạt Mốc Lực Chiến"

 • Phần thưởng "Đạt Mốc Lực Chiến"

 • 1 nhân vật đạt 10000 lực chiến
  • (Vàng) x 100000
  • Huyền Tinh 2 x 10
  • Xích Bào x 5
  • Mảnh Giáp x 5
 • 2 nhân vật đạt 20000 lực chiến
  • (Vàng) x 200000
  • Huyền Tinh 2 x 10
  • Kinh nghiệm Áo Choàng x 20
  • Kinh nghiệm Thú Cưỡi x 20
  •  Khăn Vàng x 10
  • Xích Bào x 10
  • Mảnh Giáp x 10
  • Mảnh Hộ Phù x 10
 • 3 nhân vật đạt 30000 lực chiến
  • (Vàng) x 200000
  • Huyền Tinh 2 x 10
  • Kinh nghiệm Áo Choàng x 40
  • Kinh nghiệm Thú Cưỡi x 40
 • 4 nhân vật đạt 45000 lực chiến
  • ​​​​​​​(Vàng) x 300000
  • Huyền Tinh 2 x 10
  • Băng Phách Hốn Linh x 5
  • Phong Bạo Hồn Linh x 5
  • Khăn Vàng x 15
  • Xích Bào x 15
  • Mảnh Giáp x 15
  • Mảnh Hộ Phù x 15
 • 5 nhân vật đạt 60000 lực chiến
  • ​​​​​​​(Vàng) x 500000
  • Huyền Tinh 8 x 5
 
Điều khoản sử dụng
Bản quyền @Bachtuocso - Giấy phép số : 0012452336
Tầng 2 Tòa nhà SISC 27-29 Đường 9A KDC Trung Sơn - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh