Hệ Thổ là khắc tinh của hệ Thủy,nhưng dễ dàng bị
hệ Mộc khống chế.Thiên về phát huy sát thương
kĩ năng và phòng thủ bằng chân khí.

Hệ Thổ là khắc tinh của hệ Thủy,nhưng dễ dàng bị
hệ Mộc khống chế.Thiên về phát huy sát thương
kĩ năng và phòng thủ bằng chân khí.

 
Điều khoản sử dụng
Bản quyền @Bachtuocso - Giấy phép số : 0012452336
Tầng 2 Tòa nhà SISC 27-29 Đường 9A KDC Trung Sơn - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh